Biyokimya Kontrol ve Kalibratörleri
Ürün Klinik Biyokimya Kalite Kontrol Serumu
Kullanım Kalite Kontrol Serumu klinik doğruluk veya kalite kontrolün tekrarlanırlığı için kullanılabilir
Öğeler Albümin, alkalin fosfataz, alanin aminotransferaz, amilaz, ALT, AST, asit fosfataz (prostat), toplam asit fosfataz enzimi, safra asidini, direkt bilirubin, total bilirubin, kalsiyum, klor, kolesterol, kolin esteraz, kreatin kinaz, kreatinin, Ɣ-glutamil transferaz asilamino, glutamat dehidrogenaz, glükoz, serum demiri, total demir bağlama, lösin aminopeptidaz, laktat dehidrogenaz, α-hidroksibutirat dehidrogenaz, magnezyum, fosfor, potasyum, toplam protein, sodyum, trigliseridler, üre, ürik asit, apolipoprotein A1, apolipoprotein B, karbon dioksit, immunglobulin A, immünglobulin G, immünglobulin M,
Paket 5ml/şişe (Düşük/Yüksek)

Ürün Klinik Biyokimya Kalibrayon Serumu
Kullanım Kalibrasyon serum klinik doğruluk veya kalibrasyonun tekrarlanırlığı için kullanılabilir
Öğeler Albümin, alkalin fosfataz, alanin aminotransferaz, amilaz, ALT, AST, asit fosfataz (prostat), toplam asit fosfataz, safra asidini, direkt bilirubin, total bilirubin, kalsiyum, klor, kolesterol, kolin esteraz, kreatin kinaz, kreatinin, Ɣ-glutamil transferaz asilamino, glutamat dehidrogenaz, glükoz, serum demiri, total demir bağlama, lösin aminopeptidaz, laktat dehidrogenaz, α-hidroksibutirat dehidrogenaz, magnezyum, fosfor, potasyum, toplam protein, sodyum, trigliseridler, üre, ürik asit, apolipoprotein A1, apolipoprotein B, C dioksit, immunglobulin A, immünglobulin G, immünglobulin M
Paket 5ml/şişe
Copyright 2014 DIRUIturkey.com Tüm Hakları Saklıdır.